รัฐบาลตัดสินใจเลื่อนร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมในสภา

รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมหลังจากที่มีการถกเถียงกันในสภากล่าวว่ารัฐมนตรียังคงยึดมั่นในการออกกฎหมาย แต่การระบาดของโรคยังเหลือเวลาน้อยเกินไปที่จะพิจารณาอย่างถูกต้องนักรณรงค์ไม่พอใจกับความล่าช้าล่าสุดของการเรียกเก็บเงินที่เปิดตัวครั้งแรก การระงับจะทำให้ผู้คนหายใจอากาศที่ไม่เหมาะสมได้นานขึ้น

ความล่าช้าจะทำให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงน้ำลดขยะและปกป้องสัตว์ป่าได้ยากขึ้น การแก้ไขกฎหมายที่วางแผนไว้ได้รับการถกเถียงกันโดยส. ส. ในวันอังคาร แต่จะไม่กลับสู่คอมมอนส์จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งอาจเป็นในฤดูใบไม้ผลิ ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดเป้าหมายที่มีผลผูกพันระยะยาวในการปรับปรุงโลกธรรมชาติของสหราชอาณาจักร ส่วนใหญ่ใช้กับอังกฤษและเวลส์เท่านั้น แต่บางส่วนเช่นการจัดการขยะใช้กับไอร์แลนด์เหนือเท่านั้น