สัญญาณของโรคหัวใจดีขึ้นเมื่อใช้ยารักษาโรคข้ออักเสบ

ยาที่ใช้รักษาอาการเริ่มต้นของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ยังช่วยปรับปรุงระยะเริ่มต้นของโรคหัวใจตามการวิจัยใหม่การมีโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นที่ทราบกันดีว่ามีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่า ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและความทุพพลภาพในสหราชอาณาจักร เนื่องจากการเชื่อมโยงกับหลอดเลือดหัวใจล้มเหลวและจังหวะ

การปรับปรุงความฝืดของหลอดเลือดซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ CVD เป็นครั้งแรก การค้นพบนี้อาจส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยโรค RA ของสหราชอาณาจักรจำนวน 400,000 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งพัฒนาภาวะดังกล่าว และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ CVD สำหรับผู้ป่วยเหล่านั้นทีมงานได้ออกสำรวจความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างสัญญาณแรกสุดของ RA และตัวบ่งชี้ของ CVD ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา การสแกนหัวใจด้วย MRI แบบละเอียดให้กับผู้ป่วย 82 รายที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจที่ทราบ การสแกนเผยให้เห็นความตึงของหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นในหลอดเลือดแดงใหญ่ ซึ่งเป็นการสูญเสียความยืดหยุ่นทีละน้อยในหลอดเลือดแดงใหญ่ เมื่อเทียบกับคนที่มีสุขภาพดี