อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจกะทันหัน

การรับประทานอาหารแบบภาคใต้เป็นประจำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจกะทันหัน ในขณะที่การรับประทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นประจำอาจช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ อาหารภาคใต้มีลักษณะเฉพาะที่เพิ่มไขมัน อาหารทอด ไข่ เนื้ออวัยวะ เช่น ตับหรือเครื่องใน เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น เนื้อเดลี่ เบคอน และฮอทดอก และเครื่องดื่มรสหวาน

อาหารเมดิเตอร์เรเนียนมีผลไม้ ผัก ปลา ธัญพืชเต็มเมล็ดและพืชตระกูลถั่วสูง และมีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมต่ำ การปรับปรุงการรับประทานอาหาร โดยรับประทานอาหารที่มีผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี และปลา เช่น อาหารเมดิเตอร์เรเนียน และอาหารทอด เนื้อสัตว์ออร์แกนิก และเนื้อสัตว์แปรรูปต่ำ ลักษณะของรูปแบบอาหารปักษ์ใต้ อาจลดความเสี่ยงได้ สำหรับการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของหัวใจ การศึกษาตรวจสอบข้อมูลจากมากกว่า 21,000 คนที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนในโครงการวิจัยระดับชาติที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเรียกว่าเหตุผลสำหรับความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และเชื้อชาติในโรคหลอดเลือดสมอง (REGARDS) ซึ่งกำลังตรวจสอบความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และเชื้อชาติในโรคหลอดเลือดสมอง ผู้เข้าร่วมในการวิเคราะห์นี้ 56% เป็นผู้หญิง 33% เป็นผู้ใหญ่ผิวดำ และ 56% อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Stroke Belt เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่า รัฐของแถบโรคหลอดเลือดสมองที่รวมอยู่ในการศึกษาครั้งนี้