Tag: idolsmiledental

การสูบบุหรี่ ส่งผลต่อการจัดฟันแบบใส invisalign !

การสูบบุหรี่ ส่งผลต่อการจัดฟันแบบใส invisalign ! การสูบบุหรี่ถือเป็นการทำลายสุขภาพเป็นอย่างมาก ไม่แม้แต่สุขภาพกายแต่จะส่งผลถึงสุขภาพของช่องปากด้วย ในบางรายอาจจะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งการสูบบุหรี่ของผู้เข้ารับการรักษาจะส่งผลโดยตรงต่อช่องปาก และยังทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์และทำให้เกิดคราบบนผิวฟันอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เสียบุคคลิกภาพ Continue reading “การสูบบุหรี่ ส่งผลต่อการจัดฟันแบบใส invisalign !”

จัดฟันบางนา: เปลี่ยนฟันเสียให้สวยเป็นธรรมชาติ ด้วยการครอบฟัน

จัดฟันบางนา: เปลี่ยนฟันเสียให้สวยเป็นธรรมชาติ ด้วยการครอบฟัน หลายคนมีปัญหาสุขภาพฟัน ไม่ว่าจะปัญหาฟันแตกหัก ซึ่งทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจ เสียบุคลิกภาพ หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหาร ซึ่งการที่เรามีปัญหาฟันนั้น อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของช่องปากด้วย อาจจะทำให้เกิดความเสียหายบริเวณฟันข้างเคียงได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำครอบฟัน โดยการครอบฟันจะคลุมฟันซี่นั้นๆ Continue reading “จัดฟันบางนา: เปลี่ยนฟันเสียให้สวยเป็นธรรมชาติ ด้วยการครอบฟัน”

การจัดฟันแบบ Fastbraces

การจัดฟันแบบ Fastbraces การจัดฟัน Fastbraces เป็นการจัดฟันแบบเร่งด่วน ที่ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันเพียงแค่ 3 เดือน – 1 ปี โดยทาง Idol Smile มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการการรับรองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การจัดฟันแบบเร่งด่วน ยังนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาวางแผนในการรักษา เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการทำการรักษา Continue reading “การจัดฟันแบบ Fastbraces”