Tag: snss

บริหารจัดการอาคาร: หลอดไฟ LED สมัยใหม่ทำอะไรได้บ้าง

บริหารจัดการอาคาร: หลอดไฟ LED สมัยใหม่ทำอะไรได้บ้าง แทบไม่น่าเชื่อว่าเรามาถึงจุดที่ หลอดไฟ LED สมัยใหม่ ทำหน้าที่ให้มากกว่าแสงสว่าง แต่ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ เสริมด้วย Continue reading “บริหารจัดการอาคาร: หลอดไฟ LED สมัยใหม่ทำอะไรได้บ้าง”

บริการด้านอาหาร: อาหารสำหรับ ผู้ป่วยกรดไหลย้อน

บริการด้านอาหาร: อาหารสำหรับ ผู้ป่วยกรดไหลย้อน อาการกรดไหลย้อน เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อหูรูดในหลอดอาหารคลายตัว ทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารได้ และยังทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเกิดมีโรคอื่นแทรกซ้อนได้ อันได้แก่ การอักเสบของหลอดเลือด Continue reading “บริการด้านอาหาร: อาหารสำหรับ ผู้ป่วยกรดไหลย้อน”

วิธีวางแผนรีโนเวท ซ่อมบำรุง บ้านอย่างชาญฉลาด

วิธีวางแผนรีโนเวท ซ่อมบำรุง บ้านอย่างชาญฉลาด ในการต่อเติมรีโนเวทบ้าน ไม่ว่าจะปรับปรุงบางส่วนในมุมเล็กๆ หรือต่อเติมห้องใหม่ขนาดใหญ่โต ก็คงจะไม่ใช่ว่าอยากทำปุ๊ป ก็ลุกขึ้นมาทำได้เลยปั๊ป เพราะการรีโนเวทก็คล้ายกับการลงมือสร้างใหม่ขนาดย่อส่วนลงมา จึงควรจะต้องอาศัยการศึกษา วางแผน ทำความเข้าใจ เพื่อให้ได้การปรับปรุงบรรยากาศใหม่ๆที่ดีในบ้าน คราวนี้คุณเจ้าของบ้านที่สนใจอยากเริ่มรีโนเวทควรเริ่มจากตรงไหน วันนี้เรามีคำตอบ Continue reading “วิธีวางแผนรีโนเวท ซ่อมบำรุง บ้านอย่างชาญฉลาด”

บริการด้านอาหาร: 7 เมนู สูตรอาหาร เปลี่ยนหัวใจให้ไกลโรค

บริการด้านอาหาร: 7 เมนู สูตรอาหาร เปลี่ยนหัวใจให้ไกลโรค ใครว่าการมีสุขภาพดีเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะสุขภาพหัวใจ สุขภาพหัวใจที่ดีมีได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เป็นสาเหตุให้เกิด โรคหัวใจ หรือ หลอดเลือด เช่น ใครที่ไม่เคยออกกำลังกายก็ควรออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง มีการสูบฉีดเลือดที่ดี และเลือกทานอาหารที่ดีต่อหัวใจอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ ก็จะช่วยให้หัวใจมีสุขภาพดียิ่งขึ้น Continue reading “บริการด้านอาหาร: 7 เมนู สูตรอาหาร เปลี่ยนหัวใจให้ไกลโรค”